Hoppa yfir valmynd

Lykiltölur ársins 2023

­Sam­stæð­an

Tryggingastarfsemi

  • Sókn er hafin í tryggingastarfsemi með 8,2% tekjuvöxt milli ára og 9,3% á 4F 2023.
  • Stórtjón hafa neikvæð áhrif á samsett hlutfall ársins sem er 99,5%.
  • Afkoma af vátryggingasamningum nam 143 milljónum króna þar sem bæði tjónahlutfall var óhagstætt og kostnaðarhlutfall yfir markmiðum.
  • Undir lok árs voru hagræðingaraðgerðir framkvæmdar í tryggingastarfseminni sem munu koma fram í lækkun á kostnaðarhlutfalli.

Fjármálastarfsemi

  • Fossar fjárfestingarbanki kemur inn í samstæðu frá og með 4F 2023 og SIV hóf rekstur um mitt ár.
  • Tekjur af fjármálastarfsemi Fossa og SIV námu 494 m.kr.
  • AuM námu 117 milljörðum króna í lok árs. AuM eru eignir í stýringu og umsýslu hjá Fossum og SIV, þ.m.t. ráðstöfun viðskiptavina í erlenda sjóði stýrenda í samstarfi við Fossa.

Fjárfestingar

  • Árangur fjárfestinga var góður og var ávöxtun heildarsafns umfram viðmið.
  • Fjárfestingartekjur námu 4.753 milljónum króna, sem samsvarar 10,7% ávöxtun.

[1] Undir einskiptisliðum er m.a. niðurfærsla hugbúnaðar að fjárhæð 805 milljónir króna sem hefur neikvæð áhrif á afkomu félagsins á árinu en hefur engin áhrif á gjaldþol og mun leiða til lægri afskrifta til framtíðar. Auk þess féll til einskiptiskostnaður á árinu að fjárhæð alls 191 milljón króna vegna sameiningar við Fossa, forstjóraskipta hjá VÍS og undirbúnings tilfærslu tryggingarekstrar í dótturfélag. Samtals nema einskiptisliðir um 996 milljónum króna.

Fjárhagsleg markmið

Markmið ársins 2024

Ný samstæða hyggst leggja áherslu á aukna upplýsingagjöf til fjárfesta og liður í því er að veita nánari upplýsingar um horfur í rekstri fyrir hvert rekstrarár. Horfur í rekstri fyrir rekstrarárið 2024 eru settar fram fyrir þrjár megin tekjustoðir í rekstri samstæðunnar með eftirfarandi hætti [2]:

[2] Upplýst verður um afkomuhorfur í trygginga- og fjármálastarfsemi ef þær breytast frá þeim vikmörkum sem kynnt eru hér.

[3] Hreinar fjármálatekjur eru allar tekjur Fossa Fjárfestingarbanka og SIV eignastýringar, þ.m.t. hreinar vaxta- og þóknanatekjur, fjármunatekjur þeirra og aðrar tekjur.

[4] Um er að ræða áætlaða ávöxtun fjárfestingareigna VÍS. Ekki verður upplýst um frávik frá áætlaðri ávöxtun fjárfestingareigna. Félagið birtir upplýsingar um stærstu eignir í fjárfestingarstarfsemi í fjárfestakynningum ársfjórðungslega. Hafa skal í huga að heildarstærð fjárfestingarsafnsins getur hækkað og lækkað vegna verðbreytinga, arðgreiðslna, endurkaupa, tilfærslu á ráðstöfun fjármagns innan samstæðu o.fl.

Langtíma markmið (innan þriggja ára - árið 2026)

Skýr markmið samstæðu hafa verið sett til næstu þriggja ára um hagnað á hlut, tekjur af kjarnastarfsemi, samsett hlutfall og eignir í stýringu auk markmiðs um tekjur af fjármálastarfsemi. Rík áhersla er lögð á aukinn vöxt í kjarnastarfsemi, þ.e. trygginga- og fjármálastarfsemi, og þar með aukna dreifingu tekna samstæðunnar sem mun skapa aukið virði fyrir hluthafa til framtíðar.

Stefna um arðgreiðslur og arðsemi eigin fjár

Meira áhugavert efni

Árið 2023

Árið 2023 var ár mikilla breytinga hjá félaginu. SIV eignastýring fékk starfsleyfi og sameining VÍS og Fossa átti sér stað.

Lesa meira

Starfsemin

Skagi er móðurfélag VÍS, Fossa og SIV og stefnir á arðbæran vöxt á sviði tryggingastarfsemi, fjárfestingarbankastarfsemi og eignastýringar.

Lesa meira

Sjálfbærni

Við viljum að starfsemi okkar og þjónusta stuðli að sameiginlegum ávinningi fyrir allt samfélagið.

Lesa meira

Ávarp forstjóra

Síðasta ár var viðburðaríkt þar sem ný samstæða varð til með sameiningu VÍS og Fossa. SIV eignastýring hlaut jafnframt starfsleyfi á árinu og hóf starfsemi.

Lesa meira

Ávarp stjórnarformanns

Síðasta ár var viðburðarríkt í sögu félagsins. Við lögðum grunninn að öflugri samstæðu með víðtækar starfsheimildir — og tókum markviss skref í átt að framtíðarsýn félagsins.

Lesa meira